Skierowanie do pracowni rtg  - pobierz 

Skierowanie na badanie tomografem stożkowym (CBCT) - pobierz druk

Instrukcja instalacji oprogramowania do przeglądania wyników badania
tomografii komputerowej CBCT - pobierz  instrukcję