Ilość zakwalifikowanych osób na dzień 31.03.2019r.:  333 uczestników


Realizowane działania:

1) Kwalifikacja uczestników do programu,

2) Wielodyscyplinarna diagnostyka,

3) Poradnictwo genetyczne i badania molekularne,

4) Specjalistyczne zabiegi lecznicze,

5) Rehabilitacja mowy oraz układu kostno-mięśniowo-stawowego,

6) Wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów

7) Działania edukacyjne dla uczestników i ich opiekunów