Z A P R O S Z E N I E

 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

SEMINARIUM KLINICZNE

podsumowujące realizacje projektu:

"Wielkopolski Program Kompleksowej Terapii Osób z Wrodzonymi Wadami Twarzy"

które odbędzie się 1 lutego 2020 r. o godzinie 10.00

w Hotelu Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań

 

Patronat Honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

 

informacje szczegółowe - pobierz


 

 

 !!!  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA  !!!

 

Celem projektu  jest objęcie  mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku do 18 roku życia ze stwierdzonymi wadami morfologicznymi twarzy kompleksowym systemem wsparcia, którzy do tej pory korzystali z opieki specjalistycznej w sposób ograniczony lub byli jej całkowicie pozbawieni. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie:

-wielospecjalistycznej diagnostyki,

-usług medycznych (ortodoncja, chirurgia szczękowa, chirurgia plastyczna)

-badań i poradnictwa genetycznego,

-rehabilitacji mowy i układu kostno-mięśniowo-stawowego,

-wsparciem psychologicznym i psychiatrycznym.

W ramach projektu objęci są również opiekunowie prawni uczestników, którym udzielone zostanie  wsparcie  psychologiczne i edukacyjne.