Projekt UE

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ Sp. z o.o.
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, Sekretariat tel: 61 854 7347, fax: 61 854 7008


 

Szanowni Państwo,

     mamy przyjemność poinformować Państwa, że Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej jest realizatorem projektu pt.: „Wielkopolski program kompleksowej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dedykowanego mieszkańcom Wielkopolski w wieku do 18 roku życia z zaburzeniami morfologii twarzy.

     W ramach programu dzieci będą miały możliwość skorzystania z wielospecjalistycznej diagnostyki i terapii (ortodoncja, chirurgia szczękowa, chirurgia plastyczna, genetyka, logopedia, rehabilitacja, psychologia i psychiatria).

     Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród Państwa pacjentów, dla których kompleksowe wsparcie mogłoby być skierowane.