OGŁOSZENIA - POSTĘPOWANIA W TOKU

Podkategorie

  • Archiwum

    Zamówienia publiczne - archiwum


     

    Liczba artykułów:
    15
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019
UCSiMS/382/1/19 - dostawa instrumentarium chirurgicznego w tym, narzędzi i materiałów chirurgicznych, części do fizjodyspensera oraz urządzedostawę instrumentarium chirurgicznego w tym, narzędzi i materiałów chirurgicznych, części do fizjodyspensera oraz
UCSIMS/382/9/18 - Dostawa środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz materiałów stomatologicznych
UCSIMS/382/08/18 - Usługa sekwencjonowania nowej generacji panelu wybranych genów
UCSIMS/382/07/18 - Usługa cało-eksomowego sekwencjonowania
UCSIMS/382/02/18 - Materiały sterylizacyjne
UCSiMS/382/5/18 - Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do unitów stomatologicznych dla Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o.
UCSiMS/382/5/17 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o.
UCSiMS/382/04/18 - Usługa sekwencjonowania
UCSIMS/382/03/18 - Usługa sekwencjonowania
UCSIMS/382/01/18 - Materiały stomatologiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018
UCSiMS/382/12/17 - Sukcesywna dostawa materiałów i osprzętu dla pracowni technik dentystycznych
UCSiMS/382/10/17 - Zapewnienie wsparcia w zakresie usług logopedycznych dla 300 dzieci z wrodzonymi wadami w ramach projektu „Wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci” realizowanego przez Uniwersyteckie
UCSiMS/382/11/17 - Skaner 3D do twarzy, Cyfrowy system do rejestracji i analizy zgryzu, Skaner 3D do modeli oraz skaner wewnątrzustny, Artylulator