Ilość zakwalifikowanych osób na dzień 13.12.2017r.:  70 uczestników

Realizowane działania:

1) Kwalifikacja uczestników do programu,

2) Wielodyscyplinarna diagnostyka,

3) Poradnictwo genetyczne i badania molekularne,

4) Specjalistyczne zabiegi lecznicze,

5)Rehabilitacja mowy oraz układu kostno-mięśniowo-stawowego,

6) Wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów.