INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Pacjenci,


informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum
Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o (Centrum), przy ul. Bukowskiej 70, 60-812
Poznań, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu (61) 854 7347, wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000496407, numer NIP: 779-241-95-79, REGON: 302639004.

Dane będą przetwarzane w celu
prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, polegającej

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością

wykonania usługi medycznej.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeżeli dane są niezgodnie przetwarzane z wymogami prawa.

Podanie przez Państwa danych zbieranych przez personel Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii

i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o, a w szczególności lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, personelu
pomocniczego oraz innych upoważnionych pracowników jest konieczne i wynika z przepisów prawa.
Państwa dane będą przechowywane w Centrum w zależności od rodzaju dokumentu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), jeżeli
są błędne lub nieaktualne. Na Państwa wniosek Centrum jest zobowiązane udzielić wymaganych informacji
zgodnie z art. 15 RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych narusza przepisy RODO.

Inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny
Specjalistycznej Sp. z o.o jest Pani Elżbieta Prussak, z którą można skontaktować się pod adresem
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 576 900 019.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej,
w tym także
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO,
w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 

                                                                                                             PREZES ZARZĄDU
                                                                                                    /-/Radosław Krawczykowski