!!!  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA  !!!

 

Celem projektu  jest objęcie  mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku do 18 roku życia ze stwierdzonymi wadami morfologicznymi twarzy kompleksowym systemem wsparcia, którzy do tej pory korzystali z opieki specjalistycznej w sposób ograniczony lub byli jej całkowicie pozbawieni. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie:

-wielospecjalistycznej diagnostyki,

-usług medycznych (ortodoncja, chirurgia szczękowa, chirurgia plastyczna)

-badań i poradnictwa genetycznego,

-rehabilitacji mowy i układu kostno-mięśniowo-stawowego,

-wsparciem psychologicznym i psychiatrycznym.

W ramach projektu objęci są również opiekunowie prawni uczestników, którym udzielone zostanie  wsparcie  psychologiczne i edukacyjne.